IB

Chương trình Phổ thông Trung học – Tú tài quốc tế IB

Chương trình Tú tài quốc tế (IB) được công nhận là chương trình học dự bị cho học sinh vào các trường đại học hàng đầu tại Vương quốc Anh cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Là bằng cấp được đánh giá cao nhất trong quá trình xét tuyển vào các trường đại học. Được đưa vào giảng dạy trong các trường đại học từ thập niên 60, đến nay chương trình đã thu hút được hơn 1000 trường tại 110 quốc gia.

Bằng tốt nghiệp chương trình học IB được chấp nhận thay cho bằng A-level đạt tiêu chuẩn để xét tuyển vào các trường đại học trên toàn thế giới và đặc biệt được các trường có danh tiếng như Cambridge và Oxford ở Anh Quốc, Havard và Princeton ở Mỹ hoan nghênh.

Chương trình mang tính độc đáo do nó không dựa vào một hệ thống giáo dục của riêng quốc gia nào mà được xây dựng cân bằng về qui mô và tính chuyên sâu vào từng lĩnh vực học.

Cấu trúc chương trình

Chương trình IB là một chương trình dung hòa giữa hai loại chương trình: những chương tình chuyên sâu có giới hạn như GCE ‘A” và những chương trình đòi hỏi học nhiều môn nhưng không chuyên sâu.

Các thí sinh dự thi lấy bằng tốt nghiệp bắt buộc phải lựa chọn một môn học từ mỗi nhóm môn học trong sáu nhóm. Thông thường các em chọn 3 môn ở bậc cao hơn (H L), các môn khác ở bậc trung bình (SL); Các môn học HL đòi hỏi thời lượng tối thiểu là 240 giờ giảng, các môn học SL – 150 giờ. Học sinh thiên về môn khoa học được khuyến khích học thêm một ngoại ngữ còn em nào có năng khiếu ngôn ngữ thì làm quen với các quy trình trong phòng thí nghiệm.

Sau cùng, học sinh phải tự thực hiện một nghiên cứu và viết một bài luận tổng kết với khoảng 4,000 từ về lĩnh vực mình quan tâm đặc biệt thuộc bất kỳ môn học nào. Viết bài luận này là nhằm mục đích để học sinh làm quen với loại hình nghiên cứu độc lập và các kỹ năng viết đòi hỏi ở bậc đại học. Học sinh phải tự chọn chủ đề nghiên cứu vào cuối năm thứ nhất của chương trình IB và hoàn thành bài viết vào cuối học kỳ 2 của năm thứ 2. Những học sinh có ý định và đủ khả năng đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ dài rất được khuyến khích, bởi vì đi du lịch mở rộng tầm hiểu biết và có thể là một phần hữu ích trong quá trình giáo dục một con người.

Đánh giá

Phương thức đánh giá kết quả học tập đa dạng được áp dụng trong chương trình này bao gồm viết thu hoạch (Portfolio), viết luận, thực hành và các bài thi viết.

Mỗi môn học được tính theo thang điểm 7, với điểm đạt là 4. Khác với thang điểm được sử dụng ở nơi khác, các bài thi và bài kiểm tra cấp trường IB được chấm điểm dựa trên các chỉ dẫn về tiêu chuẩn. Điều này có nghĩa là điểm được chấm dựa trên mức độ bài làm của từng cá nhân học sinh khi so sánh đối chiếu với các mức đạt chuẩn đã được xác định rõ ràng và nhất quán giữa các kỳ thi. Ví dụ: điểm 5 sẽ là điểm 5

Trong hệ thống điểm đánh giá của chương trình IB không có điểm tỉ lệ. Đây là điểm khác biệt hẳn với quá trình đánh giá được áp dụng trong một số hệ thống khác khi mà điểm cuối cùng bị tác động bởi việc so sánh kết quả của học sinh này với học sinh khác trong năm học đó. Bốn môn học sẽ đạt tới điểm tổng kết là 42 điểm, và ba môn học nữa sẽ có tổng điểm dựa trên điểm cho khóa học “Nguyên lý tri thức” và bài luận tổng kết. Tổng điểm 24/45 là đủ điều kiện để được cấp Bằng (Diploma), và điểm tổng đó được các trường đại học chấp nhận là một tiêu chuẩn xét tuyển bên cạnh các tiêu chuẩn khác.

Các bài đã đăng