Northampton

Du học Anh Quốc – Chương trình tiếng Anh tại Đại học Northampton

Chương trình Tiếng Anh

Là khóa học toàn thời gian dành cho các sinh viên đến từ các quốc gia, khu vực không nói tiếng Anh mong muốn tham gia bậc Đại học hoặc sau Đại học tại trường nhưng chưa đạt đủ yêu cầu tiếng Anh đầu vào, khóa học Tiếng Anh của trường Đại học Northampton kéo dài 3 tháng/ kỳ và khai giảng liên tục trong năm. Khóa học tập trung chủ yếu vào việc nâng cao độ chính xác và mở rộng vốn từ vựng, cấu trúc ngữ pháp và tự tin trong giao tiếp tiếng Anh thông qua cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Các kỳ học:

 • Tháng 9 đến tháng 12
 • Tháng 1 đến tháng 4
 • Tháng 5 đến tháng 7
 • Tháng 7 đến tháng 9

Các đặc điểm nổi bật:

 • Đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, chuyên nghiệp và luôn hướng tới sinh viên
 • Môi trường tiếng Anh học thuật và tiếng Anh giao tiếp phù hợp với môi trường đại học
 • Phương pháp dạy học mang tính độc lập cao: Sinh viên được tham gia vào nhiều hoạt động nhằm cải thiện kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với phong cách học của các sinh viên độc lập (independent learners)

Môn học:

 •  Nghe và nói (Listening and Speaking)
 • Đọc và Viết (Reading and Writing)
 • Sử dụng Tiếng Anh (Use of English: grammar)
 • Kỹ năng học tập và dự án (Study Skills and Projects)

Các bài đã đăng