London-School

Du học Anh Quốc – Học chứng chỉ sau đại học tại London School of Business and Finance

London School of Business and Finance (LSBF) là trường của Anh quốc chuyên đào tạo các ngành chủ yếu liên quan đến kinh doanh và tài chính. LSBF cung cấp một loạt các lựa chọn giáo dục cho học sinh từ hơn 150 quốc gia, và với các tổ chức ở London, Manchester, Birmingham tại Anh và tại các nước khác.

London School of Business and Finance, Anh mang đến nhiều chương trình Tiếng Anh, Đại học, Thạc sĩ và Chứng chỉ sau Đại học, trường thu hút đông đảo sinh viên quốc tế đến từ hơn 150 quốc gia. Sinh viên sau khi tốt nghiệp được đánh giá cao và tuyển thẳng vào các tổ chức như KPMG, Deloitte, IBM và Google.

Trường có chương trình chứng chỉ sau đại học giành cho các bạn không có thời gian học các khoá thạc sĩ kéo dài đến 1 năm, cũng như các bạn học sinh có mức kinh phí hạn hẹp nhưng muốn lấy chứng chỉ do Anh quốc cấp để có cơ hội phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Các chương trình chứng chỉ sau đại học được phát triển và chứng nhận bởi LSBF và LCCA ( trường đối tác của LSBF) với thời gian nhập học linh hoạt và độ dài khoá học ngắn, học tại cơ sở ở London.

Độ dài khoá học: 12 tuần

Các kì nhập học: tháng 2, 5, 9

Yêu cầu đầu vào:

 • Tốt nghiệp đại học
 • IELTS 6.0

Học phí và chi phí sinh hoạt

 • Học phí: £3,700
 • Chi phí sinh họat: £3,000

Tổng chi phí: £6.700/ khoá học (khoảng 230 triệu VND)

Chứng chỉ sau đại học do LSBF cấp
 • Postgraduate Certificate in Management
 • Postgraduate Certificate in Finance
 • Postgraduate Certificate in Finance and Managemet
 • Postgraduate Certificate in Financial Investments
 • Postgraduate Certificate in Brand Management

Chứng chỉ sau đại học do LCCA cấp:

 • Postgraduate Certificate in Entrepreneurship and Family Business
 • Postgraduate Certificate in Innovation Management and Entrepreneurship
 • Postgraduate Certificate in Financing an Entrepreneurial Business
 • Postgraduate Certificate in Consumer Behaviour and Marketing
 • Postgraduate Certificate in Mass Communications
 • Postgraduate Certificate in Multimedia Public Relations
 • Postgraduate Certificate in Branding in Architecture

Các bài đã đăng