kinh-nghiem

Du học Anh Quốc – Kinh nghiệm lấy bằng Tú tài quốc tế IB

Chương trình tú tài quốc tế International Baccalaureate (IB), thuộc Tổ chức Tú tài quốc tế – International Baccalaureate organization (IBO), được thành lập năm 1968, ở Geneva, Thụy Sĩ. Nhằm giúp các học sinh quốc tế có đủ điều kiện để vào học tại các trường đại học hàng đầu thế giới.

Tú tài quốc tế (IB) được các trường đại học hàng đầu thế giới đánh giá là chương trình trung học danh tiếng và sự chuẩn bị tốt cho sinh viên bước vào đại học. Hiện có hơn 700,000 học sinh khắp thế giới chọn học chương trình này tại hơn 126 quốc gia.

Chương trình Tú tài quốc tế nhằm mang đến cho học sinh những hiểu biết về thế giới và cuộc sống, nâng cao tinh thần quốc tế, tôn trọng các nền văn hóa khác nhau và một khả năng học thuật xuất sắc. Để đạt mục đích này, tổ chức Tú tài quốc tế đã kết hợp với trường học, chính phủ và các tổ chức quốc tế khác để phát triển chương trình IB đầy thử thách và nghiêm khắc. Các chương trình này khuyến khích học sinh trên toàn thế giới trở nên năng động, nhân ái và có tình thần ham học hỏi.

Ngày nay, tất cả các chương  trình IB trên thế giới đều dạy cùng một giáo trình (bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha), theo các quy định của tổ chức IB để cho các học sinh để đạt được cùng một mức độ giáo dục ở bất kỳ trường nào. Các khóa học ngôn ngữ của IB cung cấp góc nhìn quốc tế đồng thời tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ bản xứ.

IB được so sánh với bằng A-Levels của Anh và các khóa học AP của Mỹ, diễn ra trong hai năm cuối của một trường trung học quốc tế lớp11 và lớp 12. Chương trình giảng dạy bao gồm sáu môn: hai ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ thứ hai), cá nhân và xã hội (nhân văn), toán học và tin học, nghệ thuật, và khoa học thực nghiệm.

IB đưa ra hai chương trình chính: chương trình cấp chứng chỉ và chương trình cấp bằng tốt nghiệp. Một học sinh có thể chọn học các môn ở cấp độ cơ bản hoặc nâng cao tuỳ vào nhu cầu của mỗi em. Các môn học nâng cao có xu hướng phức tạp hơn và nghiên cứu chuyên sâu hơn so với cấp độ cơ bản. Học sinh bắt đầu chương trình của họ trong lớp 11 (năm 1), và sau đó yêu cầu hoàn thành vào lớp 12 (năm 2) với các kỳ thi cuối khoá vào cuối năm thứ 2 cùng với một bài luận mở rộng 4.000 từ, để chuẩn bị cho dự án nghiên cứu ở trường đại học. Tuy nhiên, IB cho phép học sinh tham dự một hoặc hai kỳ thi cho các môn cơ bản vào cuối năm đầu tiên. Các kỳ thi còn lại được thực hiện vào lúc kết thúc năm thứ hai của chương trình Diploma. Các kỳ thi ở cấp độ nâng cao hơn chỉ có thể diễn ra vào cuối năm thứ hai. Trong nhiều trường quốc tế, tất cả các kỳ thi IB đều diễn ra trong năm cuối cùng. Để nhận được giấy chứng nhận IB, học sinh chỉ cần có học ít nhất một môn và viết một bài luận vào lúc kết thúc khoá học 2 năm của mình.

Để nhận bằng IBDP, sinh viên tốt nghiệp bắt buộc phải:

  • Hoàn thành khóa học và kiểm tra sáu môn (ba kỳ thi được lấy ở cấp độ cơ bản và ba kỳ thi ở cấp độ nâng cao);
  • Hoàn thành bài của môn Học thuyết về kiến thức (TOK);
  • Hoàn thành một bài luận mở rộng 4000 từ; và hoàn thành 150 giờ hoạt động ngoại khóa để đáp ứng các yêu cầu về sáng tạo, hành động và cống hiến (CAS).

Các bài đã đăng