IB 2

Du học Anh Quốc – Tìm hiểu về bằng tú tài quốc tế IB

Cũng như A-level hay Foundation, chương trình Tú tài quốc tế cũng là một trong những chương trình dự bị đại học mà các trường đại học tại Anh yêu cầu học sinh phải có khi nhập học vào trường. Tuy nhiên, bằng IB có một số điểm khác biệt so với các chương trình dự bị khác.

Khóa Tú tài quốc tế (IB) bao gồm Chương trình Tiểu học (PYP) dành cho học sinh từ 3-12 tuổi, chương trình phổ thông (MYP) dành cho học sinh từ 11-16 tuổi và chương trình Tú tài dành cho học sinh từ 16-19 tuổi. Chương trình Tú tài là chương trình phổ biến nhất. Đây là chương trình 2 năm có thể thay thế cho Chương trình A-level và được công nhận để xét tuyển đầu vào bậc đại học ở Vương quốc Anh.

Khoá này ngày càng trở nên quen thuộc ở Vương quốc Anh và được các trường đại học ở hơn 60 quốc gia khác công nhận làm điều kiện nhập học ở bậc đại học.Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều các trường ở Vương quốc Anh kể cả khối công lập và tư thục giảng dạy khoá tú tài quốc tế. Có hơn 130 trường ở Vương quốc Anh dạy khóa Tú tài quốc tế. Số sinh viên chọn học khoá này theo đó cũng tăng lên.

Chương trình học của khóaTú tài quốc tế

Ở khóa này học sinh học 6 môn bắt buộc, trong đó 3 môn ở mức độ tiêu chuẩn ‘Standard Level’ và 3 môn ở mức độ chuyên sâu ‘Higher level’. viết một bài luận và tham gia vào một khoá học có tên gọi Creativity, Action and Service. Tiếng Anh, được coi là ngoại ngữ và Toán là môn bắt buộc ở mức độ chuyên sâu hoặc mức độ tiêu chuẩn. Ngoài ra, học sinh còn học môn ‘Lý thuyết về tri thức’, dạy các em phương pháp học và cách nhận thức về những gì mình thực sự biết ; và tham gia các hoạt động xã hội, sinh hoạt cộng đồng.

Cuối khoá học sinh phải dự thi kỳ thi quốc tế và viết một bài luận văn dài 3.000 từ về một môn thích nhất trong số các môn đã học. Để viết được bài luận này học sinh phải có kỹ năng học tập như ở bậc đại học, vừa theo sự hướng dẫn của giáo viên vừa tự tìm tòi nghiên cứu độc lập. Việc đánh giá học sinh được thực hiện thường xuyên thông qua đánh giá bài tập trong suốt 2 năm học cho tới kỳ thi tốt nghiệp do hội đồng về chương trình tú tài quốc tế tổ chức (IBO- International Baccalaureate Organisation).

Ưu điểm nổi bật

Khoá học Tú tài quốc tế có ưu điểm là học sinh được thông báo cụ thể về khoá học của mình ngay từ khi bắt đầu và trong nhiều trường hợp học sinh có thể chọn khoa học. Đồng thời học sinh cũng được biết về tiêu chí mà giáo viên sẽ dùng để đánh giá kết quả từng môn học. Chính điều này đã giúp cho học sinh xác định được trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với tập thể nhóm, cách suy nghĩ phân tích và cách giải quyết vấn đề.

Các bài đã đăng