GCSE

GCSE – Chương trình Phổ thông trung học tại Anh Quốc

GCSE (General Certificate of Secondary Education) là chương trình trung học cơ sở 2 năm được thiết kế dành cho học sinh lứa tuổi 14-15 tương đương với lớp 10 THPT ở Việt Nam.

Theo chương trình học Quốc gia (National Curriculum) của Anh, học sinh phải học phần lớn các môn học như nhau, dù là học tại trường công hay trường tư. Thông thường, học sinh phải học khoảng 8 môn học GCSE – trong đó, có 1 số môn bắt buộc và 1 số môn lựa chọn. Theo đó, chương trình phổ thông phải đảm bảo có 1 số môn bắt buộc: Môn Toán, Tiếng Anh, Khoa học và Giáo dục thể chất.

Trong chương trình GCSE, có hơn 40 môn học để lựa chọn, theo các phân ban: (1) môn học nhân văn (bao gồm cả văn học Anh và lịch sử); (2) Các môn khoa học (như hóa học, vật lý); (3) Khoa học xã hội (chăm sóc y tế, xã hội, kinh tế học); (4) Công nghệ (như Công nghệ thông tin, kỹ thuật); (5) Môn học sáng tạo (nghệ thuật, âm nhạc); (6) Ngôn ngữ hiện đại và ngôn ngữ cổ (Latin, Urdu)

Bên cạnh đó, có 10 môn học hướng nghiệp GCSE (gọi là các môn GCSE ứng dụng), được giảng dạy theo hướng thực hành nhiều hơn: Nghệ thuật và thiết kế, Kinh doanh, Xây dựng, Kỹ thuật, Chăm sóc sức khỏe và xã hội, ICT, Du lịch và Giải trí, Sản xuat, Nghệ thuật biểu diễn và Khoa học.

Ngoài ra còn có sự khác nhau về môn học giữa các vùng của Vương quốc Anh. Chương trình GCSE Anh (England) còn phải có môn Thông tin và Công nghệ thông tin, giáo dục công dân; ở Wales thì phải có môn Tiếng Wales. Bên cạnh đó phải có chương trình giáo dục cá nhân, xã hội sức khỏe và kinh tế (PSHE), và các môn lựa chọn như: Lịch sử, Địa lý, Thiết kế và Công nghệ, ngoại ngữ hiện đại, thiết kế và nghệ thuật, âm nhạc, kịch và truyền thông.

Trong 2 năm cuối của chương trình phổ thông bắt buộc (thường độ tuổi từ 14 đến 16), học sinh phải chuẩn bị thi lấy chứng chỉ GCSE (General Certificates of Secondary Education) là bằng cấp học thuật đầu tiên trong hệ thống văn bằng của Anh Quốc, vào cuối năm học, thường vào tháng 5 và tháng 6 hàng năm.

Thang điểm đánh giá GCSE được xây dựng từ A* (A sao – mức cao nhất) tới G (mức thấp nhất). Một số môn học được phân loại là Chứng nhận kép (Double Awards) và tương đương với 2 môn GCSE (do thời lượng học nhiều).

Thời gian học GCSE/ IGCSE: thông thường 02 năm (học 12 môn học)

Học chương trình GCSE ở đâu?

Tại Anh, bạn có thể học GCSE ở nhiều trường danh tiếng như: CATS College, Bellerbys College, trường nội trú Concord College…

Các bài đã đăng