dai-hoc-Sheffield Hallam

Học bổng của Đại học Sheffield Hallam, Anh 2017-2018

Đại học Sheffield Hallam, Anh Quốc hân hạnh mang đến chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế có nguyện vọng tham gia chương trình đào tạo Cử nhân hoặc Thạc sĩ thuộc tất cả các chuyên ngành tại trường, khai giảng vào tháng 9/2017.

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Sheffield Hallam, Anh Quốc.

Đối tượng: Ứng viên quốc tế có thể nộp hồ sơ học bổng này.

Bậc học: Đại học và Sau đại học

Ngành học: Tất cả các ngành được đào tạo. Đặt biệt khuyến khích các ngành sau:

 • MSc Advanced Computer Networks
 • MSc Banking and Finance
 • MSc Biomedical Laboratory Science
 • MSc Biomedical Science
 • MSc International Marketing
 • MA Media Management
 • MSc Project Management
 • MSc Public Health
 • MSc Sport Business Management
 • MSc Sports Engineering

Số lượng: Không rõ.

Thời hạn học bổng: Học bổng có giá trị trong suốt thời gian học.

Giá trị học bổng: Học bổng sẽ tài trợ 50% học phí cho toàn bộ chương trình học.

Yêu cầu: Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Là sinh viên quốc tế hoặc sinh viên Châu Âu (không phải công dân Anh quốc) và thuộc diện phải trả học phí.
 • Đối với ứng viên Cử nhân, yêu cầu đáp ứng được trình độ tiếng Anh đầu vào và đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh khác của từng chương trình học.
 • Đối với ứng viên Sau Đại học, yêu cầu cần có bằng tốt nghiệp Cử nhân tương đương với bằng Cử nhân Hạng hai Bậc nhất (2:i) của Anh quốc, đạt đủ yêu cầu về trình độ tiếng Anh đầu vào và đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh khác của từng chương trình học. Ứng viên nộp kèm bảng điểm Đại học của mình trong hồ sơ xin học bổng.
 • Đã nhận được thư mời nhập học vào chương trình đào tạo Cử nhân hoặc Sau Đại học tại trường Đại học Sheffield Hallam. Nếu ứng viên chưa đăng ký nhập học, vui lòng tham khảo trang web chính thức của trường.
 • Ứng viên tự chi trả cho việc học tập của mình cũng như chủ động về tài chính đối với các khoản chi cần thiết như sinh hoạt phí hay chi phí đi nghiên cứu thực tiễn.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/05/2017.

Các bài đã đăng