dai-hoc-glasgow

Học bổng IntM – Đại học Glasgow, Anh 2017

Trường Khoa học Xã hội và Chính trị đang trao các học bổng khấu trừ học phí cho bằng Thạc sĩ Quốc tế đa ngành cho các chuyên ngành Trung và Đông Âu học, Nga học và Á Âu học (IntM). Học bổng do Đại học Glasgow, liên kết với các đơn vị hợp tác cấp bằng, trao tặng.

 Đại học Glasgow là trường đại học lâu đời thứ tư thuộc các nước nói Tiếng Anh và là một trong bốn trường đại học cổ nhất Scotland.

Nếu Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ thì sinh viên cần cung cấp chứng chỉ Anh ngữ trước khi theo học.

– Bậc học: Chương trình Thạc sĩ Quốc tế

– Ngành học: Trung và Đông Âu học, Nga học và Á Âu học (IntM)

– Giá trị học bổng:

  • 4 x £2,441.50 mỗi năm (tổng £4,883) ( sinh viên EU)
  • 2 x £5,333.50 mỗi năm (tổng £10,667) (Sinh viên quốc tế)
  • Xin lưu ý rằng đây là chương trình học 2 năm (24 tháng). Chi phí sẽ được trả vào tháng 9 hằng năm.

Học bổng có thể nhận ở Anh

– Yêu cầu: Để đủ điều kiện ứng tuyển, ứng viên phải có thư mời nhập học (có điều kiện hoặc không có điều kiện) để theo học một chương trình toàn thời gian, bắt đầu từ tháng 9/2017. Tiêu chí xét học bổng là khả năng học tập ưu tú và thành tích cá nhân. Sinh viên chỉ được nhận 1 học bổng một lần.

– Quốc tịch: Scotland, England, Bắc Ireland, Wales, EU và sinh viên quốc tế được phép nộp các học bổng này.

– Đầu vào: Ứng viên phải có bằng đại học.

– Tiếng Anh: Nếu Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ thì sinh viên cần cung cấp chứng chỉ Anh ngữ trước khi theo học.

– Hạn chót nộp hồ sơ: 01/05/2017.

– Phương thức nộp hồ sơ: 

Vui lòng gửi bản sao CV và bài luận cá nhân (personal statement) qua email tới maggie.baister@glasgow.ac.uk

Bài luận cá nhân cần nêu :

  • Vì sao bạn chọn học chương trình này
  • Thành tích học tập và thành tích cá nhân của bạn phù hợp với chương trình này như thế nào
  • Bạn sẽ nhận được gì từ chương trình này ( ví dụ: tiềm năng nghề nghiệp, trợ giúp học phí,…)

Các bài đã đăng