dai-hoc-queen

Học bổng toàn phần Thạc sĩ Luật, Đại học Queen Mary University of London 2017-2018

Đại học Queen Mary University of London đang mở đơn 10 học bổng toàn phần và 4 học bổng bán phần cho chương trình thạc sĩ ngành Luật.Trường nổi tiếng với các nghiên cứu hàng đầu thế giới ở nhiều lĩnh vực, và đi đầu trong việc hợp tác và phát triển.

Đại học Queen Mary University of London là một trường đại học nghiên cứu công lập tại London, Anh và là một trường thuộc hệ thống trường University of London. Trường có nguồn gốc từ trường y London năm 1785.

Bậc học: Thạc sĩ

Ngành học: Ứng viên phải theo học thạc sĩ ngành Luật trong các lĩnh vực sau:

 • Luật ngân hàng và tài chính
 • Luật thương mại
 • Luật giải quyết mâu thuẫn và tranh chấp quốc tế
 • Luật truyền thông
 • Luật kinh tế quốc tế
 • Luật tài nguyên thiên nhiên và năng lượng
 • Luật môi trường
 • Luật châu Âu
 • Luật nhân quyền
 • Luật nhập cư
 • Luật bảo hiểm
 • Luật sở hữu trí tuệ
 • Luật kinh doanh quốc tế
 • Luật vận tải quốc tế
 • Luật
 • Luật pháp lí
 • Luật y tế
 • Luật thuế

Giá trị học bổng: 10 học bổng toàn phần và 4 học bổng bán phần, trong đó:

 • 2 học bổng bán phần từ trung tâm Luật thương mại cho các ứng viên theo ngành Luật kinh tế quốc tế
 • 2 học bổng đến từ khoa Luật cho các ứng viên theo ngành Luật dân sự.

Yêu cầu:

 • Học bổng dành cho các ứng viên theo chương trình thạc sĩ Luật toàn thời gian.
 • Nếu cá ứng viên đã nộp đơn cho các học bổng khác và được nhận thì phải thông báo ngay cho trường. Khi đó, trường sẽ hủy hồ sơ đăng kí của ứng vên. Nếu ứng viên đã được nhận học bổng của trường trước khi nhận được học bổng khác thì trường vẫn sẽ hủy kết quả của ứng viên.
 • Học bổng không thể được bảo lưu.
 • Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh phù hợp.

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/03/2017.

Phương thức nộp hồ sơ: Ứng viên phải được nhận vào trường trước khi nộp đơn cho học bổng. Ứng viên sẽ phải nộp đơn học bổng qua hệ thống online của trường. Ứng viên phải nộp các tài liệu trong 1 file pdf với đơn đăng kí online.

 • Một bài luận 1000 từ với chủ đề: “Please explain why you want to study for an LLM at Queen Mary University of London, specifying the area of law and the modules you have a particular interest in. What you will bring to the programme and why you feel you should be awarded a scholarship; focusing on your academic and professional achievements (if relevant) and financial need.”
 • Bằng luật cũng như các giấy tờ liên quan khác.
 • CV
 • 1 thư giới thiệu (Đây có thể là thư giới thiệu khi ứng viên nộp đơn xin học hoặc có thể nộp riêng cho chương trình học bổng). Ứng viên không được nộp nhiều hơn 1 thư giới thiệu.

Notes:

 • Ứng viên cần phải hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến và nộp tất cả các tài liệu cần thiết thông qua link này.
 • Ứng viên phải điền đầy đủ tất cả các phần và nộp tài liệu trong 1 file PDF.
 • Các hồ sơ nộp trễ hoặc không hoàn chỉnh sẽ không được xét học bổng.
 • Sau khi nộp đơn học bổng, ứng viên sẽ được chuyển tới một trang thông báo. Ứng viên không cần phải liên lạc với trường để xác nhận.

Kết quả sẽ được công bố vào cuối tháng 5 năm 2017.

Các bài đã đăng