IELTS-Life-Skills

Du học Anh Quốc – Tìm hiểu về IELTS UKVI để chinh phục các trường hàng đầu tại Anh

Đầu tháng 4/2015, chính phủ Anh đã công bố những thay đổi quan trọng trong việc khảo thí ngôn ngữ tiếng Anh phục vụ cho việc nộp đơn xin thị thực, giảm bớt số lượng kỳ thi được chấp nhận cho mục đích xin thị thực và áp dụng những tiêu chuẩn mới trong cách thức làm bài thi và do đó IELTS trở thành kỳ thi duy nhất được chấp nhận bởi Bộ Di Trú Anh (UKVI), cụ thể có các dạng thức sau:

 • IELTS UKVI (General Training ):  IELTS Khối Tổng quát dành cho việc xin thị thực và định cư tại Vương quốc Anh: là kỳ thi dành cho các đối tượng mong muốn định cư tại Vương quốc hoặc tham gia các khóa đào tạo hoặc học tập ở bậc dưới đại học. Bài thi bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói. Lệ phí thi là: 6,370,760 VND 
 • IELTS UKVI (Academic): IELTS Học Thuật dành cho việc xin thị thực và định cư tại Vương quốc Anh: là kỳ thi IELTS dành cho các đối tượng mong muốn học bậc đại học, sau đại học và xin việc làm tại Vương quốc Anh. Bài thi bao gồm 4 kỹ năng Nghe, Đọc, Viết và Nói. Lệ phí thi là:6,370,760 VND 
 • IELTS Life Skills: (cấp bậc A1 và B1): là kỳ thi dành cho các đối tượng cần chứng minh khả năng Nghe và Nói cơ bản làm cơ sở cho việc xin thị thực và định cư tại Vương quốc Anh. Bài thi bao gồm 2 kỹ năng Nghe và Nói.  Lệ phí thi là: 4,778,070 VND

Thông tin tóm tắt giúp các thí sinh phân biệt các hình thức thi IELTS hiện nay.

1.IELTS Academic (Học Thuật):

– Đối tượng thi:

 • Cấu trúc bài thi IELTS Học Thuật, dành cho những đối tượng muốn nghiên cứu hoặc đào tạo tại trường đại học nói tiếng Anh hoặc những cấp bậc cao hơn.
 • Việc xét tuyển vào đại học và sau đại học được dựa trên kết quả của bài kiểm tra IELTS Học Thuật. IELTS Học Thuật cũng có thể là một yêu cầu để tham gia một tổ chức chuyên nghiệp trong một quốc gia nói tiếng Anh.

– Cấu trúc bài thi: Nghe – Đọc – Viết – Nói

– Lệ phí: 4,500,000 VND

2.IELTS General Training (Tổng Quát)

– Đối tượng thi:

 • IELTS General Training tập trung vào các kỹ năng sống trong bối cảnh xã hội và nơi làm việc rộng lớn và dành cho những đối tượng đang đi đến các nước nói tiếng Anh để học văn bằng hai, tích lũy kinh nghiệm làm việc hoặc tham gia vào các chương trình đào tạo.
 • Người di cư đến Australia, Canada và New Zealand cần dự thi IELTS Tổng Quát.

– Cấu trúc bài thi: Nghe – Đọc – Viết – Nói

– Lệ phí thi: 4,500,000 VND

3.IELTS UKVI Academic (UKVI Học Thuật)

– Đối tượng thi:

 • IELTS UKVI Học Thuật dành cho các thí sinh có nhu cầu học ở trình độ đại học hoặc sau đại học, và xin việc làm tại Vương quốc Anh.
 • Khi nộp hồ sơ cho các khóa học đại học và sau đại học tại các trường đại học và cao đẳng Vương quốc Anh, có thể có những tài liệu cần chuẩn bị khác – sinh viên nên liên hệ với các trường muốn đăng ký để biết rõ thông tin.

– Cấu trúc bài thi: Nghe – Đọc – Viết – Nói

Lệ phí thi: 6,370,760 VND

4.IELTS UKVI General (UKVI Tổng Quát)

– Đối tượng thi: IELTS UKVI Tổng Quát dành cho những thí sinh có nhu cầu nhập cư vào Anh và cho những người có nhu cầu được đào tạo, học tập các chương trình trung học, tiếng Anh hoặc dự bị đại học tại Anh.

– Cấu trúc bài thi: Nghe – Đọc – Viết – Nói

– Lệ phí thi: 6,370,760 VND

5.IELTS Life Skills A1 (Life Skills cấp bậc A1)

– Đối tượng thi: IELTS Life Skills cấp bậc A1 dành cho những đối tượng cần chứng minh kỹ năng Nghe và Nói tiếng Anh phù hợp với Khung quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) cấp độ A1 để nộp hồ sơ xin thị thực tại Anh theo diện gia đình, vợ chồng hoặc người thân.

– Cấu trúc bài thi: Nghe  và Nói (1 giám khảo, 2 thí sinh)

– Lệ phí thi: 4,778,070 VND

6.IELTS Life Skills B1 (Life Skills cấp bậc B1)

– Đối tượng thi: IELTS Life Skills cấp bậc B1 dành cho những đối tượng cần chứng minh kỹ năng Nghe và Nói tiếng Anh phù hợp với Khung quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR) cấp độ B1 để nộp hồ sơ xin thị thực tại Anh để trở thành công dân hoặc định cư lâu dài.

– Cấu trúc bài thi: Nghe  và Nói (1 giám khảo, 2 thí sinh)

– Lệ phí thi: 4,778,070 VND

Để xin thị thực cho việc học tập và định cư ở Anh, thí sinh cần kiểm tra hình thức thi IELTS nào được chấp nhận và cấp độ thi cần thiết cho hồ sơ xin thị thực của bản thân. Các thông tin chính thức bao gồm:

 • Thông tin từ chính phủ Anh: xem tại đây.
 • Ngoài ra, những sinh viên đang nộp hồ sơ xin thị thực sinh viên Bậc 4 (Tier 4) để học đại học hoặc sau đại học tại các Trường có độ tín nhiệm cao (Highly Trusted Sponsor, HTS) cần đáp ứng trình độ tiếng Anh do trường đề ra.  Tất cả các trường đại học và cao đẳng của Anh đều chấp nhận kết quả IELTS, và các sinh viên này không nhất thiết phải thi IELTS UKVI, trừ khi trường đang học hoặc dự định học yêu cầu hình thức thi này. Thí sinh có thể tham thêm thông tin tại trang web của Bộ nội vụ Vương quốc Anh tại đây.

Các bài đã đăng