chuong-trinh-tu-tai-quoc-te

Du học Anh Quốc – Những điều cần biết về chương trình Tú tài quốc tế

Chương trình Tú Tài Quốc Tế (International Baccalaureate – IB) có thể thay thế cho chương trình A-level tại Anh là điều kiện để học sinh phổ thông được nhận vào học tại các trường đại học hàng đầu tại Anh quốc và trên thế giới.

Chương trình Tú tài IB là một chương trình học toàn diện và mang tính thử thách cao về mặt học thuật hơn so với khóa học A-level, được thiết kế để chuẩn bị vào đại học dành cho học sinh độ tuổi 16 đến 19. Chương trình IB mang tính độc đáo bởi nó dành cho học sinh yêu thích nhiều ngành khác nhau và cần thời gian để lựa chọn một ngành học phù hợp cho bậc đại học. Chương trình này mang lại cho học sinh những kiến thức và kỹ năng xuất sắc, xứng đáng với sự coi trọng của tất cả các trường đại học hàng đầu thế giới.

Cấu trúc chương trình Tú tài quốc tế

Giáo trình IB gồm có 6 nhóm môn học, và có thể được dạy bằng 3 thứ tiếng: Anh, Pháp, Tây Ban Nha. Học sinh phải chọn 3 môn bậc nâng cao (Higher Level – HL) và 3 môn bậc cơ bản (Standard Level – SL).

-Ngôn ngữ A1: chương trình học là văn học trong nước và các tác phẩm văn học thế giới.

-Ngôn ngữ thứ hai: 

  • ab initio: vỡ lòng, cho những người chưa có kiến thức gì về ngôn ngữ đó.
  • Ngôn ngữ B: dành cho những người đã từng học qua. Học sinh có thể chọn học cấp bậc cơ bản hoặc nâng cao.
  • Ngôn ngữ A2: dành cho học sinh có nhiều năm kinh nghiệm với ngôn ngữ đã chọn. Ngoài các kỹ năng thường thấy ở các lớp ab initio và lớp B, học sinh còn phải học thêm văn học.

-Cá nhân và xã hội: có 8 môn học khác nhau và được dạy ở cả bậc cơ bản và nâng cao: Quản trị kinh doanh, kinh tế, địa lý, lịch sử, triết học, tâm lý học, nhân loại học và công nghệ thông tin trong xã hội.

-Khoa học tự nhiên: có 4 môn học, được dạy ở cả bậc cơ bản và nâng cao, gồm có: sinh học, hóa học, công nghệ thiết kế, vật lý và môi trường & xã hội. Trong nhóm 4 có môn môi trường & xã hội là được xếp vào cả nhóm 3 và 4.

-Toán học và vi tính: có 4 cấp bậc khác nhau, trong đó có 2 lớp cơ bản, 1 lớp nâng cao, và một lớp chuyên sâu.

-Nghệ thuật: gồm có làm phim, âm nhạc, kịch, và mỹ thuật. 4 môn này đều được dạy ở mức cơ bản và nâng cao.

Các yêu cầu để nhận bằng IB

Để đạt đủ tiêu chuẩn nhận bằng IB, học sinh còn cần hoàn thành một bài luận nghiên cứu tự chọn dài 4000 từ (Extended Essay – EE) và một khóa học “Lý thuyết của Nhận thức” (Theory of Knowledge – TOK) kéo dài một năm giúp học sinh đặc biệt trong lứa tuổi đang trưởng thành định hình rõ ràng hơn về con người và cuộc sống. Những yêu cầu này là sự chuẩn bị quan trọng và bổ ích cho định hướng tương lai cũng như môi trường học tập ở đại học sau này.

Thêm vào đó, học sinh còn phải hoàn thành tối thiểu 150 giờ CAS (Creativity – sự sáng tạo, Action – hành động, Service – hoạt động xã hội), mỗi phần là tối thiểu 50 giờ trong vòng 2 năm. Mỗi hoạt động sẽ được ghi chép lại bằng nhật ký, hình ảnh hay video và sẽ có nhận xét của giáo viên, hay người phụ trách đi kèm. Cuối năm lớp 11, học sinh còn đăng ký một dự án CAS (CAS Project) để thực hiện trong một thời gian dài. Học sinh sẽ không nhận được bằng tốt nghiệp nếu không đạt được tiêu chuẩn về CAS.

Cách tính điểm

Điểm cao nhất cho mỗi môn học của IB là 7, điểm tuyệt đối cho 6 môn là 42. Extended Essay và Theory of Knowledge sẽ có điểm thưởng là 3 điểm. Điểm đạt để lấy bằng tú tài là 24/36, với tổng điểm 3 môn nâng cao trên 12 điểm. Vì điểm cuối cùng của IB chỉ có sau khi hoàn tất 2 năm học, trong quá trình học sinh nộp hồ sơ sang các trường đại học Mĩ và tùy từng đại học ở các nước khác, các thầy cô tại trường dạy IB sẽ được yêu cầu đưa ra một điểm dự đoán (Predicted Grade – PG) cho học sinh ở môn học của mình làm cơ sở cho các trường đại học đánh giá năng lực và xét hồ sơ của học sinh.

Các bài đã đăng